Maria Söderberg, VD

Alla strävar vi efter framgång och några lyckas väldigt väl. Men vad är framgång? Tittar vi närmare på betydelsen så visar den att framgång är lika med; lycka, välgång, gott resultat, goda framsteg, medgång, karriär, succé, triumf, lyft, medvind, vind i seglen; ha framgång lyckas bra.

Att rekrytera de bästa medarbetarna är inte alltid så lätt. Genom att arbeta utifrån en strukturerad rekryteringsprocess, är det lättare att jämföra kandidaterna. Grunden för hela processen bygger på att man har en konkret och tydlig kravprofil att börja med innan man drar igång med själva rekryteringsprocessen. Att bygga på med personlighetstester och/eller kapacitetstest är också en kvalitetssäkring och ger mer information om hur din nästa medarbetare kommer att prestera och leverera hos er.

Jag hjälper er genom hela eller delar av processen för att ni ska hitta rätt person som gör att ni tillsammans når framgång!

Rekrytering

Målet är att attrahera, rekrytera och utveckla företagens/organisationernas framtida medarbetare och chefer. Mina tjänster ska skapa mervärde för både kunden och mig.

Tjänster

Hel rekryteringsprocess – chef eller specialist, inom alla branscher, se bildspel längst ner på denna sida.

Second Opinion – ett andra utlåtande där företagen själva tagit fram en kandidat som de vill testa av hur han/hon passar in i organisationen och hur han/hon mest troligt kommer att agera.

Del av rekryteringsprocess

  • Kravprofil
  • Annonsering
  • Urval
  • Intervjuer
  • Tester
  • Referenstagning

Search – för att attrahera kandidater som inte aktivt söker nytt arbete.

Tester – Certifierad för Assessios arbetspsykologiska tester.

Chefsstöd – konsultation inom organisation, personalfrågor och andra HR-relaterade tjänster.

Kompetensinventering – till företag som står inför behovet att utöka eller minska sin verksamhet.

Utveckling –  grupp och ledare.

Föreläsningar

Skräddarsyr föreläsningar inom HR och personbedömning samt utbildar i exempelvis intervjuteknik.

Se bildspel här under.