Affärsidé

Sälja konsulttjänster inom rekrytering, search- och urvalsarbete samt övriga rekryterings- och HR-relaterade konsulttjänster till företag och organisationer.

Personalen är företagets viktigaste resurs. Behovet av stöd vid rekrytering av kvalificerade tjänster ökar stadigt. Det är en stor kostnad att anställa personal och ännu större blir kostnaden om fel person får jobbet. I värsta fall kan en felrekrytering kosta över miljonen. Kandidaterna är idag mer kravställande och vill veta hur den framtida arbetsgivaren kommer att möta deras krav på ständig utveckling. Företagets grundvärderingar måste överensstämma för att den nya anställningen ska bli långvarig och inte sluta inom 1-2 år, vilket då endast ger en kostnad och inte en investering över tid.

Min långa erfarenhet och kompetens inom personbedömning är en framgångsfaktor. Min förmåga att vara lyhörd och lyssna in vad både kund och kandidat vill inför framtiden och matcha dessa är och kommer att vara ännu viktigare framöver.

Allt arbete sker strikt konfidentiellt och med sekretess.

Maria Söderberg

Jag har gedigen erfarenhet inom bemannings- och rekryteringsbranschen genom mitt arbete vid Adecco och Proffice. Har arbetat med rekrytering sedan 2004, våren 2016 startade jag DARE Consulting.

Min långa erfarenhet av att arbeta med rekrytering och personbedömning i kombination med Assessios personlighetstester ger en unik kompetens inom
området. Då jag arbetat med dessa tester under lång tid kan jag också beskriva hur en kandidat med stor sannolikhet kommer att agera, prestera och leverera
över tid.

Har bred kompetens inom olika branscher och företag. Har även arbetat som chef, vilket gör det lättare att relatera till chefernas situationer.