Hur mycket du än jobbar kommer du aldrig att hinna med allt. Med president Dwight D. Eisenhowers metod blir det enklare.
Ett sätt är att använda Eisenhowers beslutsprincip, som har fått sitt namn efter den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower.
Eisenhowers metod – som har en hel del gemensamt med den modell som Stephen Covey beskriver i The 7 habits of highly effective people – går ut på att rangordna dina uppgifter efter två principer:
• Hur viktiga de är och;
• Hur brådskande de är.
Du har säkert stött på den här typen av prioriteringsprincip förut. Men kanske har du inte haft lika klart för dig hur du ska gå vidare efter att du har gjort din prioritering. Här är några riktlinjer:

Eisenhowers bråttom/viktigt-matris är en av världens mest spridda fyrfältare.

1. Det som är både brådskande och viktigt gör du omedelbart.
2. Uppgifter som är viktiga, men inte brådskande, sätter du en deadline på.
3. Uppgifter som är brådskande, men inte viktiga, delegerar du.
4. Det som varken är viktigt eller brådskande skippar du.
På detta sätt blir det lättare att veta hur du ska handskas med varje uppgift. Dessutom slipper du lägga tid på onödiga göromål som inte leder någonstans. Även om du inte hinner med alla uppgifter kan du i alla fall vara säker på att hinna med de mest prioriterade.